Preguntes freqüents

Aquí podeu consultar les preguntes freqüents del canal de denúncies anònimes de Estamp

01. ¿què és el Canal de Denúncies d'Estamp? 

És un mitjà de comunicació que Estamp posa a la disposició de tots els seus treballadors, col·laboradors, clients, proveïdors i altres interlocutors que tenen relació amb l'empresa. A través d'aquest mitjà es poden enviar comunicacions referides a qualsevol incompliment legal. S'han definit una sèrie de categories que ajuden a tipificar les comunicacions per àmbit, facilitant d'aquesta manera la seva gestió i l'emplenament dels formularis d'obtenció de dades.

02. Si hi ha cap urgència faig servir aquest canal?

No, aquest canal no està pensat per a gestionar urgències o emergències. Contacti amb les autoritats o serveis d'emergència en aquest cas.

03. Està garantit l'anonimat a la denúncia?

En el procés de denúncia vostè podrà decidir si informa de les seves dades personals o no. Si decideix no fer-ho, haurà d'establir el seu propi seguiment mitjançant el canal de denúncies per a veure els avanços i la resolució. El canal li oferirà un usuari i clau per a accedir a l'avanç de la denúncia. El canal és independent de l'empresa i no registra informació de la ip des d'on es connecta.

04. He perdut la clau d'accés per a consultar l'estat de la denúncia Què puc fer?

Malauradament, i per motius de seguretat, només l'alertador coneix el seu codi d'accés i la seva clau. Si perd qualsevol d'ells, no podrà fer un seguiment de la comunicació, això no vol dir que la comunicació no segueixi el seu curs, simplement que no podrà veure com avança, ni aportar més informació si l'empresa ho requereix. Per això, és molt important que anoti bé el codi d'accés i la clau de la denúncia.

05. Quina tipologia d'infraccions puc denunciar?

El Canal li permet denunciar: -Infraccions del Dret de la Unió Europea d'acord amb el contingut de la Directiva 2019/1937, de 23 d'octubre. -Els delictes continguts en el Codi Penal Espanyol, així com aquelles conductes que puguin comportar infraccions administratives per a l'empresa. -Conductes contràries a les polítiques internes aprovades per l'empresa

06. Qui gestiona les denuncies?

L'Òrgan de Compliance d’Estamp, qui s'encarrega de portar a terme les recerques que d'elles es derivin i d'arxivar-les, en cas que no es detecti cap irregularitat, o de proposar les mesures oportunes a Direcció General, per al cas que el considerin convenient.

07. Quan rebre resposta sobre la meva denuncia o consulta? Quin és el termini de resolució?

L'Òrgan de Compliance comunicarà l'acceptació de la denúncia/consulta realitzada a través d'aquest canal electrònic en un termini màxim de 7 dies. El termini de resolució de l'expedient serà de 3 mesos.

08. Què succeeix si, posteriorment, es comprova que el contingut d'una denúncia és fals?

L'important és actuar de bona fe i que hi hagi motius per a creure que els fets notificats són verídics. Estamp no espera que l’ alertador investigui els fets. L'Òrgan de Compliance és qui ha d'assumir aquesta funció. Si la recerca conclogués que no s'ha produït cap infracció, i es conclogués que l’alertador (si voluntàriament s'ha identificat) ha actuat de bona fe, aquest no ha de témer cap mena de conseqüència.

09. Com es tracten les dades de caràcter personal?

D'acord amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades vigent, Estamp és responsable del tractament, gestió i emmagatzematge de les dades personals de totes les persones involucrades en les denúncies. Tant aquestes com els experts externs contractats compleixen amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat. La plataforma està dissenyada per a aplicar la normativa vigent en protecció de dades personals, en concret l'article 24, de canals de denúncia.