Estamp kanál anonymného oznamovateľa

Ak ste v rámci organizácie zistili akékoľvek nedbalé správanie a máte dôkaz, môžete to tu nahlásiť úplne anonymne a bezpečne.


Nahlásiť problém


Informujte nás o každom konaní, ktoré je podľa vášho názoru v rozpore s Etickým kódexom a kódexom správania

Skontrolujte stav incidentu


Ak ste uskutočnili komunikáciu, uveďte jej identifikátor a poraďte sa

Časté otázky


Ak máte otázky týkajúce sa tohto anonymného nahlasovacieho kanála, tu nájdete najčastejšie otázky