Política de privacitat

El responsable del tractament és Estamp SAU , (d'ara endavant, l'EMPRESA) amb domicili social en C/ Aire 33, 08227 Terrassa (Barcelona) i amb NIF A-08891533.


Per a qualsevol qüestió relativa a protecció de dades, Estamp disposa d'un correu electrònic en el que pot contactar: [email protected]


Les dades objecte de tractament en la present plataforma seran els següents:

  • Les teves dades de contacte, si els proporciones (noms, cognoms, email i telèfon).
  • Nom i càrrec de les persones sobre les quals s'informi en la denúncia.
  • Informació (amb independència de la seva naturalesa) dels fets denunciats.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l'empresa t'informa que les teves dades personals seran recaptats i tractats amb la finalitat de:
  • Analitzar, processar i investigar els fets comunicats de manera confidencial.
  • Gestionar la consulta que ens plantegis. Intercanviar informació amb l'objectiu de completar la teva sol·licitud.
  • Entrevistar-te per a aclarir els fets comunicats, si escau.

El nostre interès legítim és garantir el compliment de les polítiques i normes i/o legislació aplicable.


Seran destinataris de cessions de dades els que resultin necessaris conforme a la Llei, els proveïdors del servei en la seva condició d'encarregats del tractament. Així mateix, en el curs d'una recerca pot ser necessari que compartim els fets que informes amb una altra societat del grup, si aquesta es troba implicada en els fets; guardarem sempre la teva confidencialitat/anonimat.


No es cediran dades personals a tercers excepte obligació legal.


Es realitzaran les transferències internacionals que derivin de la pròpia tramitació de la denúncia, pregunta o inquietud a qualsevol altra societat del grup, així com derivades de la nostra relació amb el proveïdor que gestiona el canal de denúncies amb les garanties que es recullen en la política de privacitat.


Els interessats tindran en tot moment el dret a l'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i a presentar reclamacions davant les autoritats de control.